KOKOplus

Over KOKOplus
KOKOplus Waar staan wij voor?

KOKOplus staat voor betrokkenheid, lokale eigenheid, kleinschaligheid, continuïteit en respect voor kinderen, ouders en onze medewerkers.

Het is onze maatschappelijke missie om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen van 2 tot 4 jaar.

Als medeopvoeder staan wij dicht bij en naast de ouders en vinden wij regelmatig overleg belangrijk.

De pedagogisch medewerkers besteden aandacht aan normen en waarden.

Wij werken vanuit kleinschalige, lokale accommodaties, zoveel mogelijk dicht bij de leefomgeving van deze jonge kinderen. Daarbij vinden wij maatwerk belangrijk.

Wij zijn trots op onze medewerkers, die een grote betrokkenheid en inzet tonen bij het invullen van onze maatschappelijke missie. Hun kennis, ervaring, houding en aanpak is specifiek gericht op onze doelgroep.

Wij kiezen bewust voor horizontale groepen waarin kinderen kunnen leren van leeftijdgenootjes.

Juist in deze omgeving kunnen wij een eventuele ontwikkelingsachterstand of voorsprong bij deze jonge kinderen tijdig signaleren, aanpakken of we kunnen het betreffende kind naar andere instanties toeleiden.

In principe is er voor ieder kind een plaatsje in het peutercentrum, ook voor kinderen met een beperking. In overleg met de ouders bekijken wij de mogelijkheden voor individuele kinderen.

Pedagogisch medewerkers zijn geschoold in VVE ( Voor en Vroegschoolse Educatie) en hebben kennis van VVE-programma’s. Het aanbieden van VVE is een heel belangrijk onderdeel van ons aanbod.

Samen met de basisschool zorgen wij voor een warme veilige overgang tussen de voorschoolse periode en de basisschool.

De voorzieningen voor werkende ouders bieden wij als aanvullende dienst, omdat wij met ons sterke aanbod alle kinderen willen bereiken, ongeacht of hun ouders allebei werken of niet.
Contactgegevens
KOKOplus
Kerkveld 2
5447 AV Rijkevoort

Geadopteerd door: