21 mrt, 13:23
2015
Algemeen
Ingezonden

KBO Stevensbeek: lezing ‘Einde W.O.II Zuidoost Azië door Mevr. Lidy Movig

Een van mijn creatieve kennissen vanuit het vlechten met wilgentenen is Lidy Movig, een enthousiaste vrouw uit Ottersum op de respectabele leeftijd van 81jaar en gehuwd met Jacques. Beiden hebben veel meegemaakt in hun leven, o.a. in het Jappenkamp. Lidy zal voor de KBO 2 lezingen verzorgen in voor- en najaar. 8 april : “Hoe kwamen we in Nederlands Indie, hoe was het leven daar” In het najaar : “De komst van de Japanners, oorlog en tocht naar Nederland, Vandaag thuis, vanavond weg” Lidy : “Mijn man en ik zijn beiden geboren in het toenmalige Nederlands Indië
Mijn moeder is daar ook geboren en mijn vader is er als jongeman naar toe gegaan en heeft zijn leven opgebouwd in de kolonie. Ik ben geen geschiedenis deskundige, maar vertel uit eigen ervaring met wat geschiedenis als achtergrond.”

Einde W.O.II. Zuid Oost Azië Wij vieren dit jaar op 5 mei, dat wij al 70 jaar in vrijheid leven! De Tweede Wereldoorlog eindigde toen. Is dat wel de werkelijkheid? Was het niet zo, dat na die datum, niet alleen Nederland, maar ook Japan, Indonesië, Engeland, Amerika, Australië en Rusland nog volop in oorlog waren? Een Wereldoorlog, die nog aan de gang was?

In werkelijkheid was de Tweede Wereldoorlog pas afgelopen bij de capitulatie van Japan op 15 augustus. Azië voor de Aziaten was de leuze van Japan. En zij namen na een snelle verovering van Nederlands Indië alle blanken, geallieerden, Ambonezen, Menadonezen ( christenen) gevangen. Ook Chinezen, waar zij de pest aan hadden en de joden om hun toenmalig bondgenoot Duitsland te plezieren.

Families, die uit elkaar gerukt werden. Het verblijf in een Jappenkamp de bevrijding en overtocht naar Nederland, het onbegrip alhier. Zo vele Nederlanders, die hier nog niets van weten! De geschiedenis uit de mond van een ervaringsdeskundige te horen heeft veel meer impact dan het in de geschiedenisles uit een boek te vernemen. Website : www.mijnverhaal-over-nedindie.nl Deze uitnodiging is bestemd voor KBO leden alsmede overige belangstellenden in Stevensbeek en omgeving. Jac de Cock