Stichting Dorpsraad Rijkevoort

Finaciële bijdrage voor verenigingen
14 December 2017
Het leefbaarheidsfonds van de gemeente Boxmeer leeft steeds meer bij de diverse verenigingen. Er waren dit jaar weer veel aanvragen en ook het totaal uitgekeerde bedrag was weer aanzienlijk, bijna 2.000 euro.
Ook voor 2018 is het voor verenigingen en stichtingen weer mogelijk een subsidie aanvraag in te dienen. De bedragen die er uiteindelijk uitgekeerd worden zijn afhankelijk van het aantal aanvragen en het beschikbare budget. Ook belangrijk is het doel waarvoor de bijdrage wordt gevraagd. Voldoet dit aan de voorwaarden die gesteld worden?
Het aanvraagformulier en de voorwaarden voor een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds kan men opvragen via het secretariaat van de dorpsraad, per e-mail dorpsraadrijkevoort@kpnmail.nl of via tel. 0485-712061.
Aanvragen moeten voor 15 februari 2018 bij het secretariaat van de dorpsraad ingediend worden.
Contactgegevens
Stichting Dorpsraad Rijkevoort
Rijkevoort

Geadopteerd door: