03 jun, 09:34
2017
Vakredactie
Financieel
assurantiekantoor W. Verheijen

Financiële veranderingen in 2017

Ieder jaar veranderen de financiële en fiscale spelregels van de overheid weer.

Wat zijn de belangrijkste veranderen voor 2017?


Koopkracht: Het CPB heeft berekend dat de koopkracht komend jaar met gemiddeld 0,7 procent stijgt.

Vermogen: In plaats van 1,2 procent belasting over het vermogen, betaalt u in 2017 voor uw vermogen:

Tot 25.000: geen belasting 

Tussen 25.000 en 75.000 euro:  0,87 procent 

Tussen 75.000 en 975.000:   1,41 procent 

Boven 975.000: 1,65 procent 

Groene beleggingen zijn vrijgesteld tot in totaal maximaal 57.385 euro, of het dubbele voor fiscaal partners.

Schenken: Als ouder mag u 5.320 euro belastingvrij schenken aan uw kind. De eenmalige schenking aan uw kind tussen de 18 en 40 jaar bedraagt 25.526 euro en 53.176 euro als het geld bestemd is voor een dure studie. Voor schenkingen aan anderen geldt een vrijstelling van 2.129 euro.

Daarnaast mag iedereen aan iedereen 100.000 euro belastingvrij schenken op voorwaarde dat:

de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud is.

de schenking wordt gebruikt voor het eigen huis,    bijvoorbeeld voor aflossingen van de hypotheek, de aankoop, onderhoud of verbouwingen of afkoop van erfpacht.


Kinderopvangtoeslag: Ouders krijgen minimaal een derde van de kosten van kinderopvang vergoed. De maximum uurprijs gaat komend jaar omhoog:

Kinderdagverblijf: 7,18 euro 

Buitenschoolse opvang: 6,69 euro 

Gastouderopvang: 5,75 euro 


Betaalt u een hoger tarief, dan draait u zelf op voor de extra bedragen. Per kind heeft u recht op maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag per maand. Heeft u meer kinderen in de kinderopvang, dan krijgt u voor het kind met de meeste opvanguren de laagste vergoeding.


Kinderbijslag: Vanaf 31 maart ontvangt u per kwartaal voor een kind

tussen 0 tot 6 jaar: 198,38 euro 

tussen 6 en 12 jaar: 240,89 euro 

tussen 12 en 17 jaar: 283,40 euro 


Kindgebonden budget: Het maximumbedrag voor het eerste kind stijgt naar 1.142 euro en voor het tweede kind naar 898 euro per jaar. Ouders met nog meer kinderen, ontvangen voor elk kind maximaal 285 euro per jaar.


AOW: De AOW-leeftijd gaat met drie maanden omhoog en komt uit op 65 jaar en negen maanden. De AOW-uitkering gaat iets omhoog.


Pensioenen: Verwacht wordt dat de meeste pensioenfondsen niet op de pensioenen hoeven te korten, maar ook de pensioenen niet mee kunnen laten stijgen met de inflatie.

De regering wil de koopkracht van ouderen verbeteren en heeft daarom een geplande verlaging van de ouderenkorting van 114 euro teruggedraaid. 

In plaats daarvan stijgt de ouderenkorting voor gepensioneerden in 2017 met 215 euro. 

Deze korting bedraagt hierdoor 1.292 euro voor inkomens tot 36.057 euro.